3de graad

Doorstroom finaliteit
TAAL EN CULTUUR
Latijn-Moderne talenSint-DonatusVKO”Sint-Martinus
Latijn-WiskundeSint-DonatusVKO”Sint-Martinus
Latijn - WetenschappenSint-DonatusVKO
Moderne talen-WetenschappenVKO”Sint-Martinus
Moderne talen
Taal- en communicatie wetenschappen
STEM
Wetenschappen - wiskundeSint-DonatusVKO”Sint-Martinus
Technologische wetenschappen en EngineeringGTSMSint-Martinus Koensborre
Bouw- en hout wetenschappenSint-Martinus Koensborre
Informatica- en communicatie wetenschappen
Mechatronica
ECONOMIE EN ORGANISATIE
Economie - moderne talen
Sint-DonatusVKO”Sint-Martinus
Economie-wiskundeSint-DonatusVKO”Sint-Martinus
BedrijfswetenschappenSint-DonatusVKO
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Humane WetenschappenSint-DonatusVKO”Sint-Martinus
WelzijnswetenschappenSint-Donatus
LAND-EN TUINBOUW
Biotechnologische en chemische STEM wetenschappenTuinbouwschool
Dubbele finaliteit
TAAL EN CULTUUR
Taal en Communicatie
STEM
Elektromechanische TechniekenGTSMSint-Martinus Koensborre
ElektrotechniekenGTSM
Mechanische vormgevingstechniekenGTSM
Biotechnologische en chemische Technieken
ECONOMIE EN ORGANISATIE
Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie
Sint-Martinus Koensborre
Internationale handel en logistiek
Toerisme
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Gezondheidszorg
Opvoeding en begeleidingVKOSint-Martinus Koensborre
LAND-EN TUINBOUW
Agrotechnieken DierTuinbouwschool
Agrotechnieken Plant
Tuinaanleg en - beheerTuinbouwschool
Arbeidsmarktfinaliteit
STEM
Binnenschrijnwerk en interieur
Mechanische Vormgeving

Lassen-constructie
Sanitaire- en verwarmings InstallatiesGTSM
ECONOMIE EN ORGANISATIE
Onthaal, Organisatie en Sales

VKO
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Basiszorg en ondersteuningVKO
Assistentie in wonen,
zorg en welzijn
LAND-EN TUINBOUW
Dier en MilieuTuinbouwschool
Plant en Milieu
Groenaanleg en -
beheer
Tuinbouwschool