5de jaar

5de jaar (3de graad)
Finaliteit onderwijsvorm →DoorstroomDubbele (TSO)Arbeidsmarkt (BSO)
Domein ↓ Domein overschrijdend ASODomein gebonden TSO
ECONOMIE EN ORGANISATIEEconomie – moderne talen

Economie-wiskunde
BedrijfswetenschappenBedrijfsorganisatie

Toerisme

Commerciële organisatie
Onthaal, organisatie en sales
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJNHumane wetenschappenWelzijnswetenschappenGezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding
Basiszorg en ondersteuning
STEMWetenschappen – wiskunde

Latijn – moderne talen

Latijn – wiskunde

Latijn – wetenschappen

Moderne talen

Moderne talen – wetenschappen
Technologische wetenschappen en engineering

Bouw- en houtwetenschappen
Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

Elektromechanische Technieken

Biotechnologische en chemische Technieken
Binnen schrijnwerk en interieur

Mechanische Vormgeving

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
TAAL EN CULTUURTaal- en communicatie wetenschappen
LAND EN TUINBOUWBiotechnologische en Chemische STEM WetenschappenAgrotechnieken Dier

Tuinaanleg en -beheer
Dier en Milieu

Groenaanleg en -beheer

Plant en Milieu