7de jaar

Sint-Martinusscholen campus Koensborre:

  • Computergestuurde werktuigmachines
  • Interieurinrichting
  • Kantoor admin en gegevensbeheer
  • Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige

Gemeentelijke Tuinbouwschool:

  • Tuinaanleg en onderhoud
  • Tuinbouwproductie
  • Veehouderij en landbouwteelten

Gemeentelijke technische en beroepsschool:

  • Verwarmingsinstallaties

VKO Bovenbouw:

  • Kinderzorg
  • Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige